Traseen 23. juni 2019 er ikke godkjent enda, vi publiserer den så fort vi får godkjenninger fra berørte etater.

Start og mål blir i sommeren på det flotte Stortorget.

Under ser dere arena 2018.

Arenakart H3 Hamar Maraton

OBS: det er verdt å merke seg at det i mai skjedde endringer i traséen og arenaområdet grunnet berørte myndigheter.

  • Det vil være mulighet for bruk av dusj og garderober på Espern Aktivitetspark.
  • Vi ønsker at dere parkerer på Espern eller ved Vikingskipet mot en parkeringsavgift på 20 kr. Parkeringsavgiften går til et miljøprosjekt i Hamar.
  • For mer info, se reise og opphold.

Det kan forekomme endringer av trasé i følge av krav fra berørte myndigheter