Store deler av løpet skjer langs Mjøskanten; en nydelig arena for en 10, 21 eller 42 km. Vi starter på Stortorget og får med oss blant annet Domkirkeodden, Jernbanemuseet og gamle Torp Legesenter.

Løpetrasèen foregår i all hovedsak på asfalt og grunn. Trasèen er tilnærmet flat. Den er rask og innbyr til mange personlige rekorder. Trasèen vil bli kontrollmålt.

10 km løper en runde.
21 km løper to runder, men runder litt lengre ute enn 10 km (godt merket!):

Løpetrasè 10 og 21 km

42 km løper tre runder:

Løpetrasè 42 km