Store deler av løpet skjer langs Mjøskanten; en nydelig arena for en 5, 10, 21 eller 42 km. Vi starter på Stortorget og får med oss blant annet Domkirkeodden, Jernbanemuseet og gamle Torp Legesenter.

Løpetrasèen foregår i all hovedsak på asfalt og grunn. Trasèen er tilnærmet flat. Den er rask og innbyr til mange personlige rekorder. Trasèen vil bli kontrollmålt.

5 km (kart kommer)
10 km løper en runde.
21 km løper to runder, men runder litt lengre ute enn 10 km (godt merket!):

Løpetrasè 10 og 21 km

42 km løper tre runder:

Løpetrasè 42 km