Store deler av løpet skjer langs Mjøskanten; en nydelig arena for en 10, 21 eller 42 km. Vi starter på Stortorget og får med oss blant annet Domkirkeodden, Jernbanemuseet og gamle Torp Legesenter.

Løpetrasèen foregår i all hovedsak på asfalt og grunn. Trasèen er tilnærmet flat med sine 44m høydemeter. Den er rask og innbyr til mange personlige rekorder. Trasèen vil bli kontrollmålt.

Traseen 23. juni 2019 er ikke godkjent enda, vi publiserer den så fort vi får godkjenninger fra berørte etater.

 

Under kan dere se traseen vi hadde 2018.

Det kan forekomme endringer av trasé i følge av krav fra berørte myndigheter